Projekat: Informacioni Centar Evropske Unije

Projekat: Informacioni centar Evropske unije

Klijent: Delegacija EU u Srbiji (2012 – 2015)

Aktivnosti:

 • Organizacija rada i vođenje Informacionog centra EU u Domu omladine u Beogradu
 • Organizacija i realizacija komunikacijskih aktivnosti EUD u Srbiji
 • Organizacija i realizacija kampanja i događaja za EU u Srbiji
 • Organizacija dana otvorenih vrata zemalja članica EU u Srbiji
 • Nedelje kultura zemalja članica EU u Srbiji
 • Aktivnosti odnosa sa medijima u Srbiji
 • Medijske kampanje
 • Realizacija velikih, srednjih i manjih događaja u Beogradu i celoj Srbiji
 • Kampanje na društvenim mrežama
 • Vođenje dva sajta www.europa.rs i euinfo.rs
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa knjiga, publikacija, brošura, letaka
 • Proizvodnja filmova, video klipova
Projekat: Kampanja Za Medijsku Pismenost Ne Daj Da Te Spinuju

Projekat: Kampanja za medijsku pismenost Ne daj da te spinuju

Klijent: Medijska koalicija: UNS, NUNS, ANEM, NDNV, PU Lokal pres (2014)

Aktivnosti:

 • Izrada strategije komunikacije
 • Oglasna kampanja na TV, radiju i u štampi
 • Online kampanja
 • Medijski trening za članove Medijske koalicije
 • Interaktivna komunikacija i nagradna igra za srednjoškolce i studente u online medijima
 • Dizajn i štampa svih promotivnih materijala
Projekat: PR Aktivnosti Komore I Beogradske Privrede

Projekat: PR aktivnosti Komore i beogradske privrede

Klijent: Privredna komora Beograda (2008 – 2014)

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje
 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • Audio i video produkcija (TV i radio spotovi)
 • Press konferencije
 • Informacije za medije
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa
 • TV program
 • Radio program
 • Istraživanja stavova medija i novinara
 • Media bilten (elektronski i štampani)
 • Analiza sadržaja objavljenih tekstova
Projekat: Izdavanje Mesečnog Lista Kombeg Info

Projekat: Izdavanje mesečnog lista Kombeg info

Kljient: Privredna komora Beograda (2009- 2014)

Aktivnosti:

 • Uređivanje i pisanje tekstova
 • Dizajn
 • Priprama za štampu i štampa
Projekat: Javna Kampanja Za Razvoj Svesti Građana Novog Pazara O Značaju Vode I Vodosnabdevanja

Projekat: Javna kampanja za razvoj svesti građana Novog Pazara o značaju vode i vodosnabdevanja

Klijent: LUX DEVELOPMENT Luksemburška razvojna agencija / Grad Novi Pazar (2011 – 2012)

Aktivnosti:

 • Istraživanja: focus grupe
 • Izrada strategije komunikacije sa javnošću
 • Izrada plana PR aktivnosti
 • Capacity building
 • Realizacija javne kampanje u Novom Pazaru
 • Organizacija odnosa sa medijima
 • TV spotovi, radio spotovi, oglasi
 • Akcije na ulicama
 • Edukativne akcije u školama
Projekat: Promocija Podrške Opštinama U Srbiji / Municipality Support Program

Projekat: Promocija podrške opštinama u Srbiji / Municipality Support program

Klijent: SDC, Švajcarska razvojna agencija / Vlada Srbije (2011)

Aktivnosti:

 • Istraživanja: focus grupe
 • Izrada strategije komunikacije sa javnošću
 • Izrada plana PR aktivnosti
 • Capacity building
 • Realizacija kampanje
 • Organizacija odnosa sa medijima
 • Realizacija Međunarodne konferencije u Sava centru
Projekat: Komunikacijska Strategija I Izrada Strateškog Plana Komunikacijskih Aktivnosti Za Migrante U Srbiji

Projekat: Komunikacijska strategija i izrada Strateškog plana komunikacijskih aktivnosti za migrante u Srbiji

Klijent: IOM/ Vlada Srbije (2011)

Aktivnosti:

 • Istraživanja: focus grupe
 • Izrada strategije komunikacije sa javnošću
 • Izrada plana PR aktivnosti
 • Capacity building
 • Radionice za urednike i novinare za odnose sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima
 • Komunikacijski treninzi
 • Seminari iz oblasti korporativne i personalne komunikacije
Projekat: Komunikacijska Strategija I Izrada Strateškog Plana Komunikacijskih Aktivnosti

Projekat: Komunikacijska strategija i izrada Strateškog plana komunikacijskih aktivnosti

Klijent: OEBS / Vlada Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova (2010)

Aktivnosti:

 • Istraživanja
 • Izrada strategije komunikacije sa javnošću
 • Izrada plana PR aktivnosti
 • Capacity building
 • Edukacija načelnika i portparola za javne nastupe
 • Radionice za urednike i novinare za odnose sa regionalnim i lokalnim medijima za sva četiri regiona Srbije: Vojvodina, Centralni region, Zapadni i Jugoistočni region Srbije
 • Komunikacijski treninzi
 • Seminari iz oblasti korporativne i personalne komunikacije
 • Izrada priručnika za komunikaciju sa medijma za načelnike i portparole
Pretraga