Treninzi Za Evropsko Udruzenje Pacijenata Sa Alergijama

„Strategija komunikacije, Medijski treninzi i Javni nastupi“ bile su teme trodnevnog treninga, „Fund raising, lobiranje“ dvodnevnog,, a „On-line strategija, Društvene mreže i novi trendovi u on-line komunikaciji“ jednodnevnog treninga za NVO „Alergija i ja“, s sve je to bilo deo programa podrške EU institucija nevladinim organizacijama i udruženima pacijenata.

U sklopu i nakon treninga realizovane su nove strategije komunikacije i novi programi fund raising i networkinga, a sve u funkcjii podizanja svesti najšire javnosti, medija, državnih, zdravstvenih i edukativnih organizacija Srbije o problemima koje imaju pacijenti sa alergijama.

Prema istraživanjima iz drugih zemalja, kao i paralelnim analizama, u Srbiji od alergija pati više od 3.5 miliona stanovnika. Koliko je to veliki problem, govori i podatak da u Srbiji radi samo deset alergologa, a nema ni jedne specijalizovane zdravstvene ustanove ili klinike, pa pacijenti moraju sami da se snalaze najšešće odlaskom u Hrvatsku ili druge zemlje.

Pretraga