Komunikacioni trening centar, prema najnovijim edukativnim standardima, kroz studije slučaja, play role metodom i kreativnim radionicama prenosi veštine naših i stranih vodećih eksperata za komunikacije, marketing, public relations, psihologiju komunikacije, poslovnu komunikaciju, do onih kojima su programi namenjeni. Cilj Komunikacionog trening centra je da prenese veštine vodećih eksperata i da polaznicima da upotrebna znanja kako bi unapredili svoju komunikaciju i komunikaciju svojih organizacija.

Kome su namenjeni programi Komunikacionog trening centra?

  • Privrednim organizacijama (proizvodnim i uslužnim delatnostima)
  • Medijima
  • Državnim organizacijama (ministarstvima i sekretarijatima za informacije, ostalim ministarstvima, I.O. gradova, sekretarijatima)
  • Humanitarnim organizacijama i NVO (međunarodnim i domaćim)
  • Organizacijama društvenih delatnosti (nauka, obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport)
  • Ostalim neprivrednim organizacijama (komorama, udruženjima)
  • Političkim organizacijama

Koliko traju programi?

Svaka organizacija ili branša ima svoje probleme.

Programi su u funkciji savladavanja komunikacijskih problema i potrebnih veština, kako bi učesnici programa nakon što savladaju veštine bili uspešni komunikatori i kako bi njihove organizacije razvile svoj stil uspešne komunikacije.

Programi traju od 3 sata (najkraći) do više nedelja.

Koje su oblasti našeg poslovanja?

Public relations

Odnosi sa medijima i odnosi sa novinarima; Medijski trening; Veštine personalne i poslovne komunikacije

Marketing

Psihologija komunikacije; Menadžment medija; Marketing medija; Novinarstvo; Internet marketing; Veb izdavaštvo; Tehnike prodaje; Komunikacija uslužnih delatnosti; Istraživanja

Standardi kvaliteta u komunikaciji

Poslovno ponašanje i komunikacija; Komunikacija sa teškim sagovornicima; Nastup pred kamerom; Nastup na radiju; Protokol; Kultura oblačenja i stajling

Pretraga