Klijent: Gradska Vlada Beograda (2003)

Klijent: Gradska Vlada Beograda (2003)

Aktivnosti:

 • Odnosi sa medijima i novinarima
 • Medijski treninzi za gradske zvaničnike i gradonačelnika
 • Treninzi u komunikacijskim veštinama
Klijent: Zavod Za Zapošljavanje Srbije (2004 – 2005)

Klijent: Zavod za zapošljavanje Srbije (2004 – 2005)

Aktivnosti:

 • Edukacija u oblasti PR-a
 • Edukacija u oblasti personalnih veština komunikacije
Klijent: Fond Za Zapošljavanje Crne Gore (1998)

Klijent: Fond za zapošljavanje Crne Gore (1998)

Aktivnosti:

 • PR aktivnosti
 • Edukacija nezaposlenih u cilju zapošljavanja
 • Treninzi iz veština prezentacije
 • Izdavanje newslettera
Klijent: Fond Za Razvoj Crne Gore (1998)

Klijent: Fond za razvoj Crne Gore (1998)

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje
 • Izdavanje newslettera
Klijent: Penzioni Fond Makedonije – Reforme Penzionog Sistema (2003)

Klijent: Penzioni fond Makedonije – reforme penzionog sistema (2003)

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje
 • Press komferencije
 • Izdavanje newslettera
 • Treninzi iz komunikacijskih veština
Klijent: Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Srbije (2001-2002)

Klijent: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (2001-2002)

Aktivnosti:

 • Istraživanja javnog mnjenja
 • Javna kampanja „Policija građanima“
 • Edukacija i komunikacijski treninzi
 • Edukacija za ljude u PR-u i službe za informisanje SUP-ova
 • Odnosi sa medijima i novinarima
 • Edukacija novinara za praćenje MUP-a
 • PR u kriznoj situaciji
Pretraga