Flood Fire Press

Herceg Novi, 12.12.2022.

P.R.A. je tokom novembra i decembra 2022, organizovala više PR akcija i medijskih događaja u Herceg Novom, a sve u okviru projeka EU IPA projekta »Poplave i požari« (»Flood and Fire«), optšina Herceg Novi, Konavle i Dubrovnik, kao i opština Trebinje i Ravne. Cilj projekta bio je da se obezbijede vatrogasna vozila, dronovi i ostala potrebna vatrogasna oprema baš u opštinama gdje ljeti često izbijaju požari, kao i da se formira Komunikacioni centar u Meljinama kako bi se uspostavila i bolja komunikacija i saradnja u kriznim situacijama ovih pograničnih opština Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Pretraga