Infografik

Nakon deset mjeseci, završena je kampanja „Moj život“. U prvom dijelu kampanje, koji je imao za cilj podizanja svijesti zajednica Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i lokalnih institucija, organizovano je osam radionica za RE zajednicu, 11 radionica za predstavnike svih lokalnih institucija svih crnogorskih opština, kao i šest trodnevnih panela na kojima su učestovali i predstavnici RE zajednice, kao i lokalnih institucija crnogorskih opština.

Drugi dio je bila javna informativna i promotivna kampanja u kojoj smo organizovali 14 većih i srednjih medijskih događaja, s najvećim Festivalom Romske kulture u Podgorici, proizvedeno 83 videa, sa tri dokumentarna filma, 2 TV spota i velikim brojem video klipova, svakodnevno smo imali postove na Moj život FB, Instagram-u, TikTok-u, kao i na YT kanalu, realizovan je video konkurs za mlade iz RE zajednice, a između još mnogo aktivnosti, izradjena je, i na Festivalu, prmovisana mobilna aplikacija Moj život.

Pretraga