Poslovna škola za public relations jedina je ustanova takve vrste u ovom delu Evrope (nekadašnja Istočna Evropa).

Poslovna škola za public relations je jedina ustanova takve vrste u ovom delu Evrope. Nastavni program je napravljen prema najnovijim edukativnim standardima međunarodno priznatih poslovnih škola i ima za cilj da prenese veštine uspešne komunikacije organizacija i pojedinaca na optimalan način.

U poslednjih dvadeset pet godina, škola je obrazovala više od 2500 polaznika, koji danas vode poslove public relations-a, marketinga i pojedinih područja PR-a u najznačajnijim domaćim i stranim organizacijama. Znanja i veštine koje polaznici stiču u Poslovnoj školi imaju trenutnu upotrebnu vrednost jer ih studenti stiču kroz interaktivnu nastavu i praktične primere uz mentorsku podršku vodećih svetskih i domaćih eksperata.

Ciljevi Poslovne škole za public relations

Osnovni cilj Poslovne škole za public relations je da prenese svetska znanja iz ove oblasti i obrazuje stručnjake iz public relations-a koji su preko potrebni našim privrednim i neprivrednim organizacijama.

Poslovna škola za public relations ima i više dodatnih ciljeva:

  • Da po najvišim edukativnim standardima prenese upotrebna znanja i veštine koje mogu primeniti u svom poslu;
  • Da polaznici u svoijm organizacijama u saradnji sa svojim rukovodstvom podignu kvalitet organizacije internih i eksternih komunikacijskih aktivnosti
  • Kreiranje potrebe u organizacijama za public relations stručnjacima, dalja specijalizacija ljudi u PR-u i u drugim graničnim oblastima
  • Uspostavljanje veze privrede i medija od obostranog interesa.

Nastava

Veština public relations-a prenosi se na savremen način, uz audio-vizuelna pomagala i praktične primere. Studije slučaja (case studies) i kreativne radionice (workshops) su sastavni deo svakog predavanja. Kreativne radionice izvode se u manjim grupama pod vođstvom mentora.

Za najuspešnije postoji mogućnost višeg nivoa edukacije – rad u pojedinim projektima u public relations agenciji P.R.A. i vodećim marketing i propagandnim agencijama.

Održavanje nastave

Nastava:  subotom od 10.00 do 17.00 i nedeljom od 10.00 do 13.30

Mesto: Požeška 67a, Beograd, Poslovna škola za public relatons

Kontakt: Tel: 011/2546 401, 011/2546 437
Mob: +381 62 412772
E mail: educa@pra.rs, office@pra.rs

Diploma

Konačna ocena se formira na osnovu stalnog praćenje rada polaznika, njihovog učešća u nastavi, uspeha na kreativnim radionicama i zadacima, praktičnom radu u PR-u, kvalitetu seminarskog rada i završnog rada na kraju školovanja. Temu seminarskog rada bira polaznik uz saglasnost Upravnog odbora Škole.

Onima koji sa uspehom završe dva semestra Poslovne škole za public relations dodeljuje se diploma Poslovne škole za uspešno završeno obrazovanje u public relations-u. Oni koji završe samo jedan semestar obrazovanja dobijaju diplomu o završenom prvom nivou obrazovanja u public relations-u.

Polaznici koji nisu uspešno završili sve zadatke, kreativne radionice, seminarski rad dobijaju Certificate o pohađanju nastave na Poslovnoj školi za public relations.

Pretraga