Poslovna škola za public relations prva je ustanova takve vrste u ovom delu Evrope. Prema standardima međunarodno priznatih poslovnih škola, Poslovna škola za public relations počela je sa radom 1993. godine sa ciljem da na optimalan način prenese veštine uspešnog komuniciranja organizacija i pojedinaca. Do danas, škola je obrazovala preko 2500 polaznika, koji danas vode poslove public relations-a i marketinga u našim najznačajnijim organizacijama.

Nekoliko polaznika sada se nalazi na visokim funkcijama u državnom aparatu, ostali se nalaze u vodećim domaćim i inostranim firmama i organizacijama u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i još desetak zemalja Evrope, Australije, Severne i Južne Amerike. Veliki broj vlasnika, rukovodilaca i zaposlenih iz agencija za odnose sa javnošću u regionu bili su naši učenici.
Nastavni program napravljen je prema jedinom pravom edukativnom standardu u ovoj oblasti – Zlatnom standardu “International Public Relations Association“ iz Londona, a sprovode ga u delo profesori, domaći i međunarodni eksperti sa bogatim iskustvom u međunarodnoj PR praksi i držanju predavanja, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Ciljevi Poslovne škole za public relations

Poslovna škola za public relations teži da:

  • Prenese svetska znanja iz ove oblasti i našim privrednim i neprivrednim organizacijama stvori toliko potrebne kadrove iz public relations-a.
  • Uvede svetske standarde u oblasti komunikacije i uopšte u kulturu življenja.
  • Postavi public relations kao menadžment disciplinu na najviši nivo u privrednim i neprivrednim organizacijama.
  • Ukaže na potrebu za public relations stručnjacima u svim organizacijama.
  • Stvori nove stručnjake i vrši dalju specijalizaciju ljudi u oblasti PR-a i komunikacija.
  • Poveže privredu i medije, što je od obostranog interesa.

Nastava

Nastava se odvija na savremen način: uz audio-vizuelna pomagala i praktične primere prenose se veštine public relations-a. Studije slučaja (case studies) i kreativne radionice (workshops) su sastavni deo svakog predavanja. Kreativne radionice izvode se u manjim grupama pod vođstvom mentora. Za najuspešnije postoji mogućnost višeg nivoa edukacije – rad u pojedinim projektima u public relations agenciji P.R.A. i u drugim PR i advertising agencijama.

Održavanje nastave

Subotom 10:00 – 17:00, Požeška 67a

Diploma

Kriterijumi za konačnu ocenu su:

Učešće u nastavi, uspeh u kreativnim radionicama, zadaci, praktičan rad u PR-u, seminarski rad na kraju prvog semestra i završni rad na kraju drugog semestra, uz stalno praćenje rada polaznika.

Temu seminarskog rada bira polaznik škole uz saglasnost Upravnog odbora škole.

Diploma Poslovne Škole dodeljuje se onima koji sa uspehom završe dva semestra Poslovne škole za public relations.

Diploma o završenom I nivou obrazovanja u public relations-u se dodeljuje onima koji završe samo jedan semestar obrazovanja.

Sertifikat o pohađanju nastave u Poslovnoj školi za public relations dobijaju polaznici koji nisu uspešno završili sve zadatke, kreativne radionice i seminarski rad.

Pretraga