Poslovna škola za public relations prva je ustanova takve vrste u regionu i obrazovala je preko 2500 polaznika u zemljama regiona, ali i u zemljama Evrope, Izraelu, Južnoj Koreji, SAD.

Nekoliko polaznika sada se nalazi na visokim funkcijama u državnom aparatu, ostali se nalaze u vodećim domaćim i inostranim firmama i organizacijama u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i još desetak zemalja Evrope, Australije, Severne i Južne Amerike. Veliki broj vlasnika, rukovodilaca i zaposlenih iz agencija za odnose sa javnošću u regionu bili su naši učenici.

Nastavni program napravljen je prema najnovijim međunarodnim standardima. Dvadeset izabranih polaznika, koliko je maksimalan broj koliko upisujemo u jednoj generaciji, su mentorski vodjeni tokom predavanja, studija slučaja i kreativnih radionice od strane profesora, domaćih i međunarodnih ekspertata sa bogatim iskustvom u međunarodnoj PR praksi i u izvođenju predavanja i treninga u regionu i svetu.

Ciljevi Poslovne škole za public relations

Poslovna škola za public relations ima osnovni cilj da u zemlju prenese svetska znanja iz ove oblasti i, našim privrednim i neprivrednim organizacijama, stvori toliko potrebne kadrove iz public relations-a.

Poslovna škola za public relations ima i više dodatnih ciljeva:

  • Da prenese upotrebna znanja i veštine koje mogu primeniti u svom poslu po najvišim edukativnim standardima
  • Uspostavljanje PR-a kao menadžment discipline na najviši nivo u privrednim i neprivrednim organizacijama
  • Kreiranje potrebe u organizacijama za public relations stručnjacima
  • Daljnja specijalizacija ljudi u public relations-u
  • Uspostavljanje veze privrede i medija od obostranog interesa.

Nastava

Na savremen način, uz audiovizuelna pomagala i praktične primere prenosi se veština public relations – a. Studije slučaja (case studies) i kreativne radionice (work shops) su sastavni deo svakog predavanja. Kreativne radionice izvode se u manjim grupama pod vostvom mentora.

Za najuspešnije postoji mogućnost višeg nivoa edukacije – rad u pojedinim projektima u public relations agenciji P.R.A. i vodećim marketing i  propagandnim agencijama.

Održavanje nastave

Poslovna škola za public relations,
Beograd, Požeška 67a, (tel 2546 401, 2546 437, e mail: educa@pra.rs)
subota 10:00 – 16:30

Diploma

Ucešce u nastavi, uspeh u kreativnim radionicama, zadaci, praktičan rad u PR-u, seminarski rad i završni rad na kraju školovanja, uz stalno praćenje rada polaznika, kriterijumi su za konacnu ocenu. Temu seminarskog rada bira polaznik uz saglasnost Upravnog odbora Škole.

Onima koji sa uspehom završe dva semestra Poslovne škole za public relations dodeljuje se diploma Poslovne škole za uspešno završeno obrazovanje u public relations-u. Oni koji završe samo jedan semestar obrazovanja dobijaju diplomu o završenom prvom nivou obrazovanja u public relations-u.

 

Polaznici koji nisu uspešno završili sve zadatke, kreativne radionice, seminarski rad dobijaju Certifcate o pohađanju nastave na Poslovnoj školi za public relations.

 

Pretraga