Poslovna škola za public relations jedina je ustanova takve vrste u ovom delu Evrope (nekadašnja Istočna Evropa).

Po standardima međunarodno priznatih poslovnih škola, napravljen je program koji ima za cilj da na optimalan način prenese veštine uspešnog komuniciranja organizacija i pojedinaca. U poslednjih dvadeset pet godina, Škola je obrazovala više od 2500 polaznika, koji danas vode poslove public relations-a, marketinga i pojedinih područja PR-a u najznačajnijim domaćim i stranim organizacijama.

Nastavni program napravljen je prema najnovijim edukativnim standardima. Vodeći domaći i strani eksperti uključuju polaznike kroz interaktivnu nastave sa mnogo praktičnih primera, a sve sa ciljem da se znanja i veštine koje polaznici stiču u Školi imaju upotrebnu vrednost.

Ciljevi Poslovne škole za public relations

Poslovna škola za public relations ima osnovni cilj – da u zemlju prenese svetska znanja iz ove oblasti i našim privrednim i neprivrednim organizacijama stvori toliko potrebne kadrove iz public relations-a.

Poslovna škola za public relations ima i više dodatnih ciljeva:

  • Da po najvišim edukativnim standardima prenese upotrebna znanja i veštine koje mogu primeniti u svom poslu;
  • Da polaznici u svoijm organizacijama u saradnji sa svojim rukovodstvom podignu kvalitet organizacije internih i eksternih komunikacijskih aktivnosti
  • Kreiranje potrebe u organizacijama za public relations stručnjacima, dalja specijalizacija ljudi u PR-u i u drugim graničnim oblastima
  • Uspostavljanje veze privrede i medija od obostranog interesa.

Nastava

Na savremen način, uz audio-vizuelna pomagala i praktične primere, prenosi se veština public relations-a. Studije slučaja (case studies) i kreativne radionice (workshops) su sastavni deo svakog predavanja. Kreativne radionice izvode se u manjim grupama pod vođstvom mentora.

Za najuspešnije postoji mogućnost višeg nivoa edukacije – rad u pojedinim projektima u public relations agenciji P.R.A. i vodećim marketing i propagandnim agencijama.

Održavanje nastave

Nastava:  subotom od 10.00 do 17.00 i nedeljom od 10.00 do 13.30

Mesto: Požeška 67a, Beograd, Poslovna škola za public relatons

Kontakt: Tel: 011/2546 401, 011/2546 437
Mob: +381 62 412772
E mail: educa@pra.rs, office@pra.rs

Diploma

Učešće u nastavi, uspeh u kreativnim radionicama, zadaci, praktičan rad u PR-u, seminarski rad i završni rad na kraju školovanja, uz stalno praćenje rada polaznika, kriterijumi su za konačnu ocenu. Temu seminarskog rada bira polaznik uz saglasnost Upravnog odbora Škole.

Onima koji sa uspehom završe dva semestra Poslovne škole za public relations dodeljuje se diploma Poslovne škole za uspešno završeno obrazovanje u public relations-u. Oni koji završe samo jedan semestar obrazovanja dobijaju diplomu o završenom prvom nivou obrazovanja u public relations-u.

Polaznici koji nisu uspešno završili sve zadatke, kreativne radionice, seminarski rad dobijaju Certificate o pohađanju nastave na Poslovnoj školi za public relations.

 

Pretraga