Projekat: Komunikacijska Strategija I Izrada Strateškog Plana Komunikacijskih Za Kampanju Digitalizacije Elektronskih Medija U Srbiji

Projekat: Komunikacijska strategija i izrada Strateškog plana komunikacijskih za kampanju digitalizacije elektronskih medija u Srbiji

Klijent: USAID-IREX / Vlada Srbije, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo (2010)

Aktivnosti:

 • Izrada strategije komunikacije sa javnošću
 • Izrada plana PR aktivnosti
 • Istraživanja stavova glavnih urednika elektronskih medija u Srbiji
 • Istraživanje stavova ljudi od uticaja i stručne javnosti u oblasti medija i digitalizacije
Projekat: Komunikacijska Strategija I Izrada Strateškog Plana Komunikacijskih Aktivnosti Na Temu Saradnje Vlade Srbije Sa EU Fondovima

Projekat: Komunikacijska strategija i izrada Strateškog plana komunikacijskih aktivnosti na temu saradnje Vlade Srbije sa EU fondovima

Klijent: Vlada Srbije, Ministarstvo finansija, Sektor za saradnju sa EU fondovima (2009)

Aktivnosti:

 • Izrada strategije komunikacije sa javnošću
 • Izrada plana PR aktivnosti sa promociju Sektora za saradnju sa EU
 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • Komunikacijski treninzi
 • Seminari iz oblasti korporativne i personalne komunikacije
 • Dizajn i web design
 • Web publishing
Projekat: PR Aktivnosti Za Edukaciju U Oblasti Kulture Saobraćaja U Beogradu

Projekat: PR aktivnosti za edukaciju u oblasti kulture saobraćaja u Beogradu

Klijent: JKP „Parking servis” (2007 – 2010)

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje
 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • Istraživanja stavova medija i novinara
 • Press konferencije, brifinzi
 • Informacije za medije
 • Javna edukativna kampanja
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa
 • Izdavaštvo (leci, brošure, priručnici)
 • Okrugli stolovi
 • Edukacija za novinare
 • Medijski i komunikacijski treninzi za ljude koji nastupaju u javnosti i medijima
 • PR procedure, priručnici za komunikaciju
 • PR u kriznoj situaciji
 • Evaluacija: merenje efekata
Projekat: Commercial Court Administration Strengthening Activity Project (Popravak Imidža Trgovinskih Sudova U Srbiji) (2007-2008)

Projekat: Commercial Court Administration Strengthening Activity Project (Popravak imidža trgovinskih sudova u Srbiji) (2007-2008)

Klijent: USAID / Booz Allen Hamilton (2008-2009)

Aktivnosti:

 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • Istraživanja stavova medija i novinara
 • Press konferencije
 • Informacije za medije
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa
 • Treninzi u veštinama komunikacije
 • TV i radio program
 • Edukacija za novinare lokalnih medija
 • Definisanje novog modela komunikacije za zaposlene u trgovinskim sudovima
Projekat: Javna Edukativna Kampanja „Vetar U Leđa Srbije”(promocija Alternativnih Izvora Energije: Energije Vetra I Sunčeve Energije)

Projekat: Javna edukativna kampanja „Vetar u leđa Srbije”(promocija alternativnih izvora energije: energije vetra i sunčeve energije)

Klijent: Institut za multidisciplinarna istraživanja (2008 – 2009)

Aktivnosti:

 • Izrada strategije komunikacije sa javnošću
 • Izrada plana PR aktivnosti sa promociju alternativnih izvora energije
 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • Komunikacijski treninzi
 • Seminari iz oblasti korporativne i personalne komunikacije
 • Dizajn i web design
 • Web publishing
 • Audio i video produkcija (TV i radio spotovi)
 • Press konferencije
 • Informacije za medije
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa
 • Proizvodnja TV programa i radio programa
 • Istraživanja stavova medija i novinara
 • Medija bilten (elektronski i štampani)
 • Press clipping i analiza sadržaja objavljenih tekstova
 • Organizacija naučno-stručnog skupa “Vetar u leđa Srbije”
Projekat: Javna Edukativna Kampanja „Odgovorna Opština”

Projekat: Javna edukativna kampanja „Odgovorna opština”

Klijent: Stalna konferencija gradova i opština (2008)

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje
 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • Audio i video produkcija (TV i radio spotovi)
 • Press konferencije
 • Informacije za medije
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa
 • TV i radio program
 • Istraživanja stavova medija i novinara
 • Medija bilten (elektronski i štampani)
 • Analiza sadržaja objavljenih tekstova
Klijent: Savjet Za Privatizaciju Vlade Crne Gore (1998 – 2011)

Klijent: Savjet za privatizaciju Vlade Crne Gore (1998 – 2011)

Na međunarodnom tenderu učestvovalo je 14 agencija iz Slovenije, Hrvatske, Češke, SAD, Italije, Francuske, Velike Britanije i Jugoslavije

Aktivnosti:

 • Istraživanja javnog mnenja
 • Istraživanja stavova medija i novinara
 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • PR aktivnosti za tendersku privatizaciju i za ostale modele privatizacije
 • Oglašavanje tenderske privatizacije
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa
 • Okrugli stolovi
 • TV i radio program
 • Igrana TV serija
 • Treninzi u veštinama komunikacije i prezentacije
Klijent: Agencija Za Prestrukturiranje Privrede I Strana Ulaganja Vlade Crne Gore (1997 – 2011)

Klijent: Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Vlade Crne Gore (1997 – 2011)

Na međunarodnom tenderu učestvovalo je 10 agencija iz Slovenije, Hrvatske, Češke i Jugoslavije

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje
 • Odnosi s medijima i novinarima
 • Prezentacija međunarodnoj javnosti
 • Treninzi u veštinama komunikacije i prezentacije
 • Newsletteri i specijalizovani prospekti o privatizaciji
 • Istraživanja javnog mnenja
 • Istraživanja stavova medija i novinara
Pretraga