Korporativna komunikacija

 • Izrada strategije komunkacije
 • Realizacija komunikacijskih aktivnosti
 • Projekti organizacije i uvođenja i razvoja korporativne komunikacije organizacija
 • Odnosi sa medijima i novinarima
 • Interni PR
 • Projekti promene korporativne kulture organizacije
 • Interne PR kampanje
 • Event management
 • B2B
 • Projekti korporativnog identiteta i korporativne kulture
 • PR i medijske kampanje
 • PR u funkciji brenda
 • Krizna komunkacija
 • Marketing konsulting
 • Realizacija specijalnih “skrojenih po meri” komunikacijskih projekata
 • Izrada komunikacijskih standarda i procedura
 • Implementacija komunikacijskih standarda i procedura
 • Izrada priručnika za komunikaciju
 • Međunarodna promocija

Sektor za istraživanja

 • Istraživanja javnog mnjenja
 • Istraživanja informisanosti i stavova raznih javnosti: urednici, novinari, zaposleni, ljudi od uticaja…
 • Dubinski intervjui
 • Focus grupe
 • Istraživanja korporativne kulture organizacije
 • Komunikacijski auditing/komparativna analiza tržišne/PR komunikacije
 • Istraživanje korporativne kulture
 • Press clipping/Media monitoring
 • Analiza sadržaja
 • Baza medija
 • Društveno-političke analize

Javni odnosi / Public Affaires

 • Komunikacijske usluge za vladina i ostala državna tela
 • Razvoj i implementacija komunikacijskih strategija za državne institucije i javna preduzeća
 • Lobiranje
 • Javne medijske edukativne i informativne kampanje
 • Odnosi sa lokalnom zajednicom
 • Medijski događaji
 • Komunikacijski i medijski treninzi za javne ličnosti i državne službenike
 • Izrada komunikacijskih standarda i procedura za javne službe
 • Komunkacija u kriznim situacijama
 • Međunarodna promocija
 • Organizacija velikih događaja u regionu i inostranstvu: festivali, konferencije i drugo

Produkcija

Dizajn i izdavaštvo:
 • Vizuelni identitet: logo i njegova primena na sva komunikacijska sredstva
 • Godišnji izveštaji
 • Lične karte kompanija
 • Publikacije
 • Leci/Brošure
 • Poslovne novine
 • Interne novine
 • Newsletteri
 • Press bilteni
 • Multimedija
Video, audio produkcija:
 • TV i radio programi
 • Film
 • TV klipovi
 • TV/Video prilozi
 • Radijski prilozi i emisije
Organizacija događaja:
 • Malih, srednjih i velikih
 • PR i Press club
 • After work parties
 • Medijski događaji, festivali i konferencije
 • interni događaji, proslave i drugo

P.R.A. DIGITAL

 • Strategija on line komunikacije
 • Web prezentacije
 • Web design
 • Web publishing
 • On line kampanje
 • Društvene mreže: Facebook,  Twitter, Instagram, You Tube, LinkedIn i dr.
 • Blogovi
 • Off line/on line eventi
 • SEO and Google Adds

P.R.A. EDUCA – EDUKATIVNI SEKTOR

 • Poslovna škola za public relations – dvosemestralna specijalistička edukacija u oblasti odnosa sa javnošću: Beograd, Novi Sad, Podgorica, Herceg Novi, Sarajevo, Banja Luka, Skoplje
 • Komunikacijski i medijski treninzi
 • In house seminari u oblasti komunikacija, PR, marketinga, prodajnih tehnika
 • Komunikacijski trening centar
Pretraga