Projekat: Javna Edukativna Kampanja „Moj Doktor“ – Kampanja Za Projekat Novog Modela Osnovne Zdravstvene Zaštite

Projekat: Javna edukativna kampanja „Moj doktor“ – kampanja za projekat novog modela osnovne zdravstvene zaštite

Klijent: Ministarstvo Zdravlja Vlade Crne Gore / Svetska banka (2005 – 2006)

Aktivnosti:

 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • Istraživanja stavova medija i novinara
 • Press konferencije
 • Informacije za medije
 • Javna edukativna kampanja za novi model osnovne zdravstvene zaštite
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa
 • Izdavaštvo
 • Okrugli stolovi
 • TV i radio program
 • Dodaci u domaćoj štampi
 • Edukacija za novinare lokalnih medija
 • Treninzi u veštinama komunikacije
Klijent: Ministarstvo Poljoprivrede Crne Gore (2001 – 2002)

Klijent: Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore (2001 – 2002)

Aktivnosti:

 • Odnosi s medijima
 • Press konferencije
 • PR kampanja
 • Nastup na Sajmu poljoprivrede
 • Pokretanje i izdavanje novina “Plodovi”
Klijent: Ministarstvo Poljoprivrede Srbije (2002)

Klijent: Ministarstvo poljoprivrede Srbije (2002)

Aktivnosti:

 • Odnosi s medijima
 • Medijski trening
 • Prezentacija na Novosadskom Sajmu
 • Info telefon
 • Internet komunikacija / Web publishing
Projekat: Javna Edukativna Kampanja Za Socijalne Reforme U Bosni I Hercegovini

Projekat: Javna edukativna kampanja za socijalne reforme u Bosni i Hercegovini

Klijent: Svetska banka / Bearing Point / Vlada Bosne i Hercegovine (2003)

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje PR aktivnosti za socijalne i ekonomske reforme u BiH
 • Medijski treninzi
 • Javna kampanja – „40 dana dijaloga sa Vladom“
 • Odnosi s medijima i novinarima
 • Oglasna / promotivna kampanja u medijima
 • Seminari za novinare
 • Tribine za građane
Kampanja „Zdravo“ 2005

Kampanja „Zdravo“ 2005

Klijent: Komisija Vlade Crne Gore za prevenciju narkomanije kod dece i omladine

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje kampanje protiv narkomanije
 • Istraživanja stavova medija i novinara
 • Odnosi s medijima i novinarima
 • Informacije za medije
 • Fundraising – prikupljanje sredstava
Klijent: Svetska Banka / Direkcija Za Privatizaciju Vlade Republike Srpske (2003 – 2004)

Klijent: Svetska banka / Direkcija za privatizaciju Vlade Republike Srpske (2003 – 2004)

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje javne edukativne kampanje za privatizaciju u Republici Srpskoj
 • Istraživanja javnog mnenja i istraživanja stavova medija i novinara
 • Odnosi s medijima i novinarima
Klijent: Svetska Banka / Skupština Beograda (2004 – 2005)

Klijent: Svetska banka / Skupština Beograda (2004 – 2005)

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje javne edukativne kampanje za privatizaciju Beogradskog vodovoda
 • Istraživanja javnog mnenja
 • Odnosi s medijima
 • Medijski treninzi
 • PR u kriznoj situaciji
 • Interni PR u Beogradskom vodovodu
Kampanja: “Za Blistavi Beli Grad”

Kampanja: “Za blistavi beli grad”

Klijent: Gradska Vlada Beograda – Gradonačelnik Zoran Đinđić (1996 – 1997)

Aktivnosti:

 • PR akcije “Za blistavi beli grad”
 • Odnosi sa medijima i novinarima
 • Press centar akcije
 • Eventi u “Nedelji čišćenja grada” (komunikacija sa javnim ličnostima koje su izlazale da srede grad sa svojim komšijama)
Pretraga