P.R.A. – početak svega je uspešna komunikacija.

1992. godine najznačajniji stručnjaci i praktičari public relations-a, marketinga, komunikologije, poslovnog komuniciranja, psihologije, socijalne psihologije, sociologije, svi sa velikim iskustvom u radu sa domaćim i stranim preduzećima, neprivrednim organizacijama, vladama, kao i sa medijima, udružili su se i osnovali P.R.A. – prvu i dugo godina jedinu public relations agenciju na prostoru bivše Jugoslavije.

Bez komuniciranja, kreiranja adekvatne slike (image-a) u javnosti, ne može se biti uspešan. Kao i bez menjanja i razvoja kulture, navika, običaja i pravila ponašanja – što su sve zadaci public relations-a.

S toga je osnovni cilj bio i ostao – uspostavljanje poslovnih standarda u našoj zemlji. To je proces koji traje i koji se jedino postiže konstantnom edukacijom. Zato postoji i P.R.A. EDUCA* – posebna oblast delovanja P.R.A. u okviru koje se nalazi Poslovna škola za PR, prva te vrste u Istočnoj Evropi, koju smo organizovali još 1992. po međunarodnim standardima, i koja uspešno “proizvodi” kadrove koji danas rukovode komunikacijama u državnim organima, stranim i domaćim kompanijama, agencijama, medijima.

Upravni odbor

Predrag Vujović, Ph.D.

Predrag Vujović, Ph.D.

Predsednik agencije P.R.A. Diplomirao Ekonomiju (marketing), diplomirao Novinarstvo i Komunikologiju, magistrao Marketing i doktorirao Odnose sa javnošću. Univerzitetski profesor i vodeći ekspert za PR u regionu. Dobitnik velikog broja najvećih međunarodnih priznanja i nagrada.

Srbobran Branković, Ph.D.

Srbobran Branković, Ph.D.

Direktor istraživačkog sektora P.R.A. i direktor Gallup-a za Srbiju. Univerzitetski profesor, autor velikog broja istraživačkih projekata, najviše u oblasti javnog mnjenja i medija.

Tijana Mandić, Ph.D.

Tijana Mandić, Ph.D.

Profesor psihologije na Fakultetu dramskih umetnosti i u Poslovnoj školi za PR. Bila je na čelu većine komunikacijskih projekata koje je P.R.A. sprovodila u Srbiji i regionu.

Prof. Tony Meehan

prof. Tony Meehan

Izvršni direktor IPRA-e i jedan od vodećih svetskih eksperata za korporativne komunikacije. Direktor komiteta Zlatne svetske nagrade za PR koju dodeljuje Internacionalna asocijacija za odnose sa javnošću.

Slavko Kovačević Ph.D.

Slavko Kovačević Ph.D.

Direktor P.R.A. edukativnog sektora, profesor marketinga i PR-a na Fakultetu dramskih umetnosti i Visokoj školi za IT u Beogradu. Autor većeg broja knjiga u oblasti marketinga i PR-a, od kojih je najpoznatija “Big Idea – sve što je važno za dobru promociju”.

P.R.A.-početak svih poslovnih akcija, uspešnog marketinga i ostalih menadžment disciplina je – public relations.

Misija P.R.A. je da:

  • budi i širi kulturu komuniciranja
  • ukazuje na potrebu za kvalitetnom komunikacijom
  • uspostavlja public relations – kao značajnu menadžment disciplinu u našim organizacijama
  • uvodi međunarodne standarde poslovne komunikacije i poslovne kulture
  • stvara interes i pažnju javnosti
  • priprema javno mnjenje
  • organizuje dvosmernu komunikaciju
  • poboljšava kvalitet komuniciranja u preduzećima, neprivrednim organizacijama, gradovima i državi, kao i kod svih pojedinaca
  • predstavlja medijum između potrebe organizacija za predstavljanjem i promocijom svojih ideja, programa, proizvoda i potrebe medija za informacijama iz organizacija
  • organizuje i realizuje društveno korisne akcije u saradnji sa medijima, humanitarnim i nevladinim organizacijama

Sektori

Pretraga