Ft Pr Akt 06

Za najviše rukovodstvo Fruških termi i Promont d.o.o. realizovali smo treninge u oblastima: korporativne komunikacije, komunikacijskih i prezentacijskih veština, javnog nastupa, interne komunikacije, korporativne kulture hotela Fruške terme. Pored toga, a sa ciljem organizacije svih marketing funkcija po najnovijim standardima razvijenih hotela, realizovali smo radionice u oblastima marketinga: marketing strategije Fruške terme, razvoj marketinške orjentacije hotela Fruške terme, implementacija marketing funkcije u četiri faze, kao i organizacija i osmišljavanje promotivne kampanje „Prve terme u Srbiji“. Predavači su bili Predrag Vujović, Tanja Mamula i Mirjana Stefanović.

Pretraga