Zavod Za Sport I Medicinu Sporta Republike Srbije

Sredinom juna, kada su nam uslovi dozvoljavali da ponovo krenemo sa ranije dogovorenim aktivnostima, organizovali smo i komunikacijski trening za rukovodstvo Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. U nekoliko dana organizovali smo predavanja, studija slučaja i radionice u oblastima strateške korporativne komunikacije Zavoda, odnosa javnošću i medijima, on-line strategije, komunikacijskih i prezentacijskih veština, javnog i medijskog nastupa i treninga nastupa pred TV kamerama. Predavači su bili Predrag Vujović, Svetlana Mirković Borčić, Mirjana Stefanović, Dejan Rakonjac i Pavle Ćelić.

Pretraga