TEAM BUILDING MI SMO PLUS

Nakon što smo za našeg klijenta Focus factor plus izradili strategiju interne i eksterne komunikacije, kao i akcioni plan, pripremili smo i internu PR kampanju„Mi smo plus“ i dve PR kampanje za poslovne partnere „Uspeh plus“ i „Partner plus“.

Focus factor plus je slovenačka finansijska organizacija, koja se bavi faktoringom u Srbiji. Faktoring je relativno nova usluga na tržištu, a sve što je novo treba da bude komunikacijski podržano. Zato su naši eksterni komunikacijski ciljevi: podizanje svesti, edukacija tržišta, kreiranje potrebe, građenje brenda Focus factor plus, kao i kreiranje što boljih odnosa i što čvršće poslovne saradnje sa klijentima. U internom PR-u kreirali smo programe koji podižu komunikacijske veštine i kapacitete zaposlenih kako bi oni koji komuniciraju u ime Focus factor plusa to radili još uspešnije.

Pretraga