NTP Fotka

Agencija P.R.A. izradila je i predala Naučno-tehnološkom parku strategiju komunikacije, kao i akcioni plan komunikacije Parka sa javnošću. U okviru istog projekta agenija P.R.A. je u proteklih nekoliko meseci, realizovala komunikacijske i medijske treninge za vodeće ljude Naučno-tehnološkog parka.

Naučno-tehnološki park osnovali su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beogradski univerzitet i grad Beograd. Poslednjih nekoliko godina intenzivno se razvio u novo tehnološko jezgro Grada koje okuplja tehnološko razvojne kompanije, domaće i strane, i podstiče osnivanje start ap kompanija, stvarajući povoljno okruženje za inovativnost, tehnološki razvoj i konkurentnost.

Danas u Parku radi veliki broj kompanija iz oblasti informacionih tehnologija, biomedicine, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, nanonauke, poljoprivrede i hrane i ostalih oblasti, koji zajedno čine inovacioni ekosistem- interaktivnu zajednicu koja spaja tehnološki razvoj sa naukom, istraživanjem i obrazovanjem.

Pretraga