Prvo Predavanje 54

Prvo predavanje za 54. generaciju bilo je uvodnog karaktera, baveći se osnovama PR-a, a održao ga je Predrag Vujović. Iako prvo, predavanje se nastavilo sa prilično zahtevnim temama – od novih polaznika se očekivalo da odgovore na kriznu situaciju i pripreme sopstvene konferencije za štampu.

Za polaznike, ovo je bio ilustrativan način da se prikaže upravo kompleksna i ozbiljna priroda koja karakteriše odnose sa javnošću – javni nastup u kriznoj situaciji je od suštinskog značaja. Tako su polaznici odmah imali priliku i da kroz kreativnu radionicu, takođe i osmišljavaju svoje PR kampanje, organizuju događaje, bave se društvenim mrežama.

Dalje, ono što je tradicija u Školi je i to da ovde i učenici ocenjuju učitelje, drugim rečima, polaznici anonimno daju ocene predavačima i to za korisnost teme, kvalitet i dinamiku izlaganja, gde je Predrag Vujović dobio odlične ocene u svim navedenim kategorijama.

Naredno predavanje, zakazano za sledeću subotu, baviće se medijima i novinarstvom. Polaznici će uređivati medije, pisati informacije za medije, baviti se medijskim događajima, a održaće ga Nebojša Ćurčić.

Pretraga