Alternativne Cinjenice

Naš vodeći ekspert za komunikacije sa javnošću, dr Predrag Vujović vodio je dva panela, Alternativne činjenice i lažne vesti u društvenim mrežama, kao i završni panel Lažne vesti u medijima, na 17. Evropskoj konvenciji komunikacijskih eksperata Evrope (European Communication Convention) održanoj od 23. do 25. marta u Minhenu.

Na samom skupu u svom izlaganju, dr Vujović je istakao ulogu profesionalnih standarda u odnosima sa javnošću.

– Pravi profesionalac za odnose sa javnošću, istakao je Vujović, ne bi trebalo da prihvati da radi za nekoga sa čijim stavovima se ne slaže. To može biti prihvaćeno samo u slučaju ako bi taj klijent prihvatio da promeni svoj stav, svoje ponašanje i svoju komunikaciju.

Pričajući o profesionalnim standardima istakao je:

– I sam sam imao više puta tražnju i to, vrlo zanimljivo, od stranih klijenata, da se plasiraju neistinite informacije o njihovoj konkurenciji. Naravno to sam odbio, bez obzira na vrlo primamljive iznose naknade, rekao je Predrag Vujović.

Pretraga