Madrid

Madrid, 21.09.2017. Madridski univerzitet Nebrija, u periodu od 18. do 21. septembra bio je domaćin najznačanije međunarodne konferencije koja se bavi sprečavanjem konflikata. Glavna  tema ovogodišnje 42. konferencije bila je „Konflikti i transkulturni dijalog“. Na konferenciji su se okupili vodeći ljudi instituta za strateška istraživanja, državnih ustanova, univerziteta, rukovodioci vladinih i nevladinih organizacija, bezbedonosni i drugi eksperti, koji se bave prevencijom konflikata, multikulturalizmom, ljudskim pravima. Prisutni eksperti su se posebno bavili temom rešavanja društvenih problema nastalih migrantskom krizom u svetu, sa zadatkom da se nađu rešenja za uspostavljanje uspešnog dijaloga različitih kultura, a sve u cilju razvoja boljeg i zdravijeg društva.

Među ekspertima iz raznih oblasti iz čak 30 zemalja bio je i naš vodeći komunikacijski ekspert, prof. dr Predrag Vujović, koji je održao radionicu na temu „Kako komunicirati multikulturalnost kao prednost, a ne nedostatak“.

Cilj cele konferencije, pa i moje radionice, istakao je Vujović, je da da rešenja i za Evropu i za svet. Predstavivši strategiju koja podrazumeva efikasnu saradnju mnogih značajnih institucija, stvara se društvo spremno da poštuje i živi u različitostima drugih nacija, kultura, religija: efikasno multikulturalno društvo. Drago mi je da je radionica izazvala toliko interesovanje, a posebno što smo se dogovorili o sledećim zajedničkim akcijama.

 

Pretraga