Svi Zajedno

Podgorica, 25.5.2022.

Radionicom koja je održana 25. maja u OŠ „Božidar Vuković – Podgoričanin“ počela „Moj život“, kampanja kreiranja svijesti građana Romske i Egipćanske populacije na teme ranih/ugovorenih brakova, nasilja u porodici i prosjačenja na ulicama. Ovaj projekat Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore dio je šireg projekta EU u Crnoj Gori, koji realizuje agencija P.R.A.

Uvodna radionica je bila prva u nizu od osam radionica za pripadnike romske i egipćanske zajednice, jedanaest radionica za lokalne institucije: centri za socijalni rad, policija, škole, lokalna samouprava, i šest trodnevnih radionica za predstavnike Romske i Egipćanske zajednice i predstavnike lokalnih institucija. Te radionice ce se odrzati na u septembru I oktobru.

Pored edukativnog dijela, predvidjeno je više akcija, kreativnih radionica, škola za mlade Rome i Egipćane, aktivnosti u medijima, društvenim mrežama, mobilna aplikacija za bolju i efikasniju komunikaciju o ovim temama

Pretraga