Kam 09

U cilju podizanja komunikacijskih sposobnosti zaposlenih na front office pozicijama predavači i treneri P.R.A. Komunikacionog trening centra realizovali su seriju treninga i radionica u oblastima korporativne vrednosti Fruške terme – kreiranje korporativnog identiteta, interna komunikacija, komunikacija u kriznim situacijama, komunikacija sa „teškim“ sagovornicima, verbalna i neverbalna komunikacija. Posebno su bile realiovane vežbe „Uđite u cipele gostiju“, „Dobra usluga“, „Šefovi postaju coach-i tima“. Predavači su bili Predrag Vujović, Svetlana Borčić Mirković, Tanja Mamula, Sofija Đakonović.

Pretraga