Mediji I PR Radionica2

U okviru kreativne radionice, koja je sastavni deo svakog predavanja, polaznici su dobili nimalo lak zadatak – da pripreme svoju konferenciju za štampu, kao odgovor na kriznu situaciju koja je zadesila njihovu kompaniju. Na taj način, oni su imali priliku da odmah upotrebe znanja koja su kroz predavanje stekli.

Dobre strane, ali i greške, koje su u kriznoj situaciji  pravili tokom trening radionice polaznici u svom prvom danu školovanja  56. generacije Škole, kao  direktori, PR-ovi, portparoli, tehnički direktori, novinari, pamtiće ceo život. Radionicom je završilo predavanje Osnove PR i Komunikologija.

Cilj trening radionice, istakao je prof. dr  Predrag Vujović, jedan od predavača u Školi,  koje imamo u školi je isti kao što imaju i sportisti. Da kroz rad nauče veštine komunikacije i PR-a. Takav sistem prenošenja znanja i veština, gde sami polaznici učestvuju, je, to govore istraživanja, sedam puta efikasniji od klasičnih predavanja. Sedam puta je veća moć prihvatanja novih saznanja, kao i njihove buduće upotrebe na poslu. Naš je cilj da polaznici, već  u ponedeljak na poslu primenjuju ono što su stekli u školi. Smisao našeg školovanja su upotrebna znanja, veštine.

Na prvom predavanju polaznici su imali i studiju slučaja Pad lifta i krizni PR, koju je predstavio Dušan Rakić, direktor JKP Gradsko stambeno, koji je sam bio glavni akter te krizne situacije i koji je nakon toga podneo ostavku, kao svoj moralni čin.

Teme narednih predavanja, koja će se održati u subotu i nedelju, jesu Mediji i public relations (predavač Nebojša Ćurčić) i Javno mnjenje i istraživanje, koje će održati predavač Dejan Radosavljević.

 

 

Pretraga