Uslov za upis su znanja ili iskustvo iz oblasti public relationsa, novinarstva, marketinga ili propagande, i (ili) smisao za tu vrstu posla (komunikativnost, strateški nacin razmišljanja, kreativnost) i brzo učenje.

Cena školarine (osnovnog i primenjenog A nivoa) za jednog polaznika iznosi 560 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate). U cenu je uračunato sve: nastava, praktičan rad i skripte predavača.

Broj polaznika: Jednu generaciju čini 25 izabranih polaznika.

22.04.2017.

Osnove public relations-a (dr Predrag Vujović)

 • definicija pojmova
 • PR i marketing
 • PR i drugi modeli komunikacije
 • organizacija i rukovođenje (management) komunikacijama
 • primeri dobre prakse

Studija slučaja: PR u kriznoj situaciji

Osnove komunikologije

 • Komunikacijski proces
 • Komunikacijski modeli
 • Principi uspešne komunikacije
 • Primeri dobre prakse

Kreativne tehnike i kreativnost / tehnika brain storminga (pripreme za kreativnu radionicu)

Kreativna radionica: PR u kriznoj situaciji/polaznici podeljeni u četiri grupe realizuju zamišljene, ali realne situacije

29.04.2017.

Marketing i promotivna strategija (dr Predrag Vujović/dr Slavko Kovačević)

 • osnove marketinga
 • marketing mix
 • marketinško / PR mišljenje
 • promotivna strategija
 • principi strateškog planiranja promocije

Studija slučaja: Primeri dobre prakse: PR i marketing u funkciji kampanje

 • oglasne kampanje
 • tržišno komuniciranje
 • komunikacija ponude i tražnje
 • šta je marketing?

Kreativna radionica: promotivne strategije, oglasne kampanje

6.05.2017.

Mediji i public relations (Nebojša Ćurčić)

 • podela i vrste medija
 • štampa
 • RTV
 • novinske agencije
 • organizacija redakcija
 • tehnologija proizvodnje u svakom od medija
 • medijska scena Srbije

Novinarstvo

 • novinarske forme
 • studija slučaja: funkcionisanje redakcije
 • vrste novinarskog izražavanja

Kreativna radionica: baza medija

Kreativna radionica: pisanje informacija za medije

13.05.2017.

Javno mnjenje i istraživanja (Dejan Radosavljević)

 • vrste istraživanja u PR-u
 • istraživanja javnog mnjenja
 • istraživanje imidža organizacije
 • tehnike istraživanja
 • Projektovanje istraživanja
 • kvantitativna i kvalitativna anliza sadržaja medija

Studije slučaja: istraživanje stavova, istraživanje informisanosti, analize rezultata istraživanja

Kreativna radionica: istraživanje stavova javnog mnjenja / polaznici podeljeni u 4 grupe projektuju 4 vrste istraživanja

Posete medijima / Fakultativna gostovanja u medijima

16.05.2017.

Beta – novinska agencija

 • organizaciona i programska shema novinske agencije
 • tehnologija proizvodnje informacija
 • redakcija
 • kako komunicirati sa novinskom agencijom

Radio Beograd 202

 • tehnološki proces proizvodnje radio informacija
 • programska shema
 • redakcija
 • rad i funkcionisanje režije i studija

17.05.2017.

Danas

 • dnevni list
 • redakcija
 • tehnologija proizvodnje informacija
 • obilazak delova redakcije: desk, gradska, kultura, privredna
 • priprema za štampu

Primenjeni nivo

20.05.2017.

Korporativna komunikacija (dr Predrag Vujović)

 • PR funkcija strateškog menadžmenta
 • korporativni identitet
 • korporativni imidž
 • Misija
 • Vizija

Strategija komunikacije

 • Ciljevi komunkacije
 • Bazički principi uspešne komunikacije
 • Izrada strategije
 • Oruđa komunikacije sa raznim javnostima
 • Program aktivnosti
 • Izrada akcionog plana

Studija slučaja: Metodologija definisanja strategije komunikacije i akcionog plana

Organizacija komunikacije organizacije

 • faze u uvođenju/reorganizaciji PR funkcije
 • najnoviji trendovi u organizaciji PR funkcije
 • kako da se PR postavi unutar organizacije

Kreativna radionica: Uvođenje/reorganizacija funkcije public relations – a u organizaciju

27.05.2017.

Interni public relations (dr Predrag Vujović)

 • korporativna kultura
 • sredstva internog PR – a
 • interni list
 • studija slučaja
 • motivacija zaposlenih
 • saradnja HR i Internog PR-a

Studija slučaja: Kampanja korporativne društvene odgovornosti Atlantic / Štark, Marina Savić

Studija slučaja: interni PR preduzeća

Kreativna radionica: Kampanje internog PR-a

03.06.2017.

Odnosi sa medijima

 • institucionalna komunikacija sa medijima
 • zajedničke akcije sa medijima
 • studija slučaja: baza medija

Odnosi sa novinarima / Susret sa novinarima

 • podela novinara
 • oruđa u oblasti odnosa sa novinarima
 • kako komunicirati sa novinarima
 • press bilten
 • press materijali
 • pisanje u novinarstvu studija slučaja: organizacija konferencije za štampu

Informacija za medije

 • pravila pisanja informacija za medije
 • poštovanje novinarskih pravila
 • kako privući pažnju
 • primeri uspešne prakse

Kreativna radionica: Izrada baze medija mape

Kreativna radionica: Pisanje informacije za medije

10.06.2017.

On line kampanje (prof. dr Predrag Nikolić/Zoran Torbica/Nebojša Ćurčić)

 • strategija on line komunikacije
 • kampanje na društvenim mrežama
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • You Tube
 • primeri iz prakse: kako komunicirati u pojedinim situacijama
 • strategije on line komunikacije u kriznim situacijama
 • On line i Off line komunikacija

Studije slučaja: Kampanje na društvenim mrežama

Studije slučaja: Twit Up

Kreativna radionica: Izrada baze medija mape

17.06.2017.

Protokol (Lazar Odanović)

 • standardi poslovnog ponašanja
 • interni protokol
 • protokol sa stranim gostima
 • VIP gosti
 • studija slučaja
 • diplomatski protokol

Kultura oblačenja (Ašok Murti)

 • kodeks poslovnog oblačenja
 • standardi oblačenja poslovnog sveta

24.06.2017.

Public Affairs – Javni odnosi – Vladini odnosi (dr Predrag Vujović)

 • PR države
 • PR grada
 • PR regije
 • međunarodna promocija
 • kako organizovati komunikaciju sa javnošću grada, države, medjunarodne organizacije

Lobiranje u Srbiji / Lobiranje u EU

 • koga i kako lobirati? Strategija lobiranja
 • karakteristike lobiste
 • kreiranje networkinga
 • vođenje networkinga

Studija slučaja: Elementi brenda Švedske države (Slavica Marković Sandić, PR Švedske ambasade)

Studija slučaja: Organizacija Informacionog centra Evropske unije

Studija slučaja: Javna edukativna kampanja za privatizaciju u Crnoj Gori

Studija slučaja: PR grada

Kreativna radionica: Međunarodni PR Srbije / PR grada / PR regije

Predavači

 • dr Predrag Vujović, predsednik U.O. Poslovne škole za PR
  Studije i specijalizacije u Italiji i Holandiji. Profesor na Business School Utrecht (Holandija) i više domaćih fakulteteta. Autor PR kampanja: ZOI Sarajevo 84, Univerzijada Zagreb 87, EXPO Sevilla 92, EP 2005, EXIT festival, promocija reforme Vlade Jugoslavije (Ante Marković). Dugodišnji savetnik Vlada: Rumunije, C. Gore, Hrvatske, BiH, RS za odnose sa javnošću, kao i velikog broja domaćih i međunarodnih organizacija. Nosilac Golden World Award for Excellence IPRA.
 • Thomas Achelis, Cenjeni PR profesionalac koji iza sebe ima više od 30 godina iskustva u industriji komunikacije. Vlasnik i osnivač PR agencije Achelis & Partner GmbH. Pored svojih PR aktivnosti, Achelis je osnivač i organ izator
  Evropske konferencije za komunikacije.
 • dr Tijana Mandić, član U.O. Poslovne škole za PR
  Psiholog i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, Beograd. Specijalizacije u SAD i Velikoj Britaniji. Član Međunarodnog udruženja predavača u oblasti transakcione analize. Izdala knjige: „Sudbina tela“, „Menjati se, a ostati isti“, “Transakciona psihoterapija“ i “Komunikologija – psihologija komunikacije”.
 • Erwin De Weerdt, Izvršni direktor i suvlasnik firme Aviafix, Management Communications & EU Affairs, internacionalne konsultantske kuće za odnose sa javnošću i odnose sa EU, bazirane u Luksemburgu.
 • dr Slavko Kovačević, marketing consultant i profesor na Fakultetu za menadžment
  Profesor i predavač na fakultetima, specijalistićkim studijama za maketing i propagandu Autor brojnih projekata za domaće i strane kompanije u oblastima marketing strategije. Rukovodilac IMC specijalizacije za marketing.
 • mr Živorad Anđelković, bivši pomoćnik Gradonačelnika Beograda
  Dugogodišnji direktor Parking servisa. Magistrirao PR javnih preduzeća sa posebnim osvrtom na Interni PR. Rukovodilac i predavač na specijalizaciji FPN u Beogradu.
 • Vladan Alimpijević, P.R.A. medija consultant
  Posle specijalizacije iz media u Bolonji (Italija) radio je u Tanjugu, Studiju B, Sky news-u, BBC-u, Nipon TV i agenciji WTN (sata AP TV), ORF, ZDF, UN TV…. Dugogodišnji glavni urednik i urednik NTV Studio B, TV Politika, Danas. Autor je preko hiljadu televizijskih intervjua u serijama NTV Paket, Lična istorija, TV Duel, Presing i Intervju nedelje.
 • Nebojša Ćurčić, P.R.A. medija on line consultant
  Diplomirao novinarstvo i specijalizirao evropsko pravo u Beogradu i Nansiju, Francuska. Dugogodišnji urednik: Student, Politika, Intervju, Dnevne novine; glavni urednik Trećeg Milenijuma, dopisnik grčke agencije Premium, medija konsultant Telekoma Srbija. Dugogodišnji urednik Trident media on line izdanja (www.nadlanu.com; www.mondo.rs…) Predsednik Asocijacije za EU integracije.
 • Dejan Radosavljević, psiholog, gen. direktor Agencije Mosaic B.C.A.
  Specijalista za istraživanje tržišta i javnog mnjenja. Bavi se različitim metodama i oblastima istraživanja tržista FMCG proizvoda. Realizovao veliki broj istraživačkih projekata veceg broja domaćih i stranih marketing agencija.
 • Zoran Blažina, redovni profesor na FPU – Autor mnogih dizajn rešenja, kampanja, predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti.
 • Ivica Klemenc, profesor Scenskog nastupa
  Dugogodišnji glumac i režiser, trener za javne nastupe i profesor na više fakulteta za dramsku umetnost. Trener za javne nastupe javnih ličnosti. Između ostalog pripremao voditelje Evrovizije i učesnike za Evropsko lice na RTS-u.
 • Ashok Murty, stilista – učestvovao u većem broju oglasnih kampanja.
 • Darko Kocjan, glavni urednik Radio Beograd 202
  Dugogodišnji urednik i voditelj Radio Beograda 202, Radio Pingvina, Radio Indexa. Autor mnogih radio spotova i kampanja. Knjige: “Epruveto srećan ti 8. mart”, “Kad ja tamo a ono međutim”, “Buka u modi”.
 • Lazar Odanović, konsultant i ekspert međunarodnog protokola Dugogodišnji šef protokola u Skupštini grada.
 • Peter Debreceny, Nezavisni konsultant za strateške komunikacije koji trenutno radi 100 kompanija u SAD i svetu i pruža konsultantske usluge vezane za ostvarivanje ciljeva kroz strateške programe odnosa sa stejkholderima.
  Takođe radi kao senior savetnik za sprovođenje strategije u firmi Gagen MacDonald LCC.
 • Antonije Pušić, interaktivni kreativac
  Predavač iz oblasti Kreatologije, verovatno poznatiji kao Rambo Amadeus, dugogodišnji je muzičar, kompozitor, pisac tekstova, autor, jednom rečju: umetnik. Kreator je mnogih kampanja iz oblasti ekologije i odgovornog ponašanja prema prirodi i prirodnim resursima. Ambasador UNICEF-a.
 • Aja Jung, osnivač i direktor Belgrade Dance Festivala
  Diplomirana balerina, dobitnica nekoliko nagrada na Međunarodnim plesnim festivalima, bila je savetnik Opštine Krf za programe kulture, međunarodni delagat CID UNESCO za region jugo-istočne Evrope. Osnivač je i direktor Beogradskog festivala igre, o rganizator svetskih i regionalnih kongresa CID UNESCO.
 • Tony Meehan, međunarodni PR ekspert
  Dugogodišnji izvršni direktor IPRA, jedan od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti korporativne komunikacije. Dva puta dobitnik najvećeg svetskog priznanja u public relationsu – Golden World Award for Excellence. Član je Upravnog odbora Poslovne škole za PR.
 • Chris Farmer, međunarodni PR ekspert
  Direktor MACH IV Consulting , profesor komparativne književnosti, lektor u sKema Business School u Kini, kolumnista u Politici i bloger na B92. Jedan od osnivača Executive Group agencije i Farmer and Spajić PR agencije.
 • Istok Pavlović, ekspert za Online komunikacije
  Osnivač i direktor agencije za internet consulting „Worldwide“ , suosnivač nekoliko web sajtova i kreativni direktor mnogih virtualnih kampanja. Radi kao profesor Web marketinga na Fakultetu za medije i komunikacije „Singidunum“ i piše satirične tekstove na sajtu Njuz.net.
Pretraga