Uslov za upis su znanja ili iskustvo iz oblasti public relationsa, novinarstva, marketinga ili propagande, i (ili) smisao za tu vrstu posla (komunikativnost, strateški nacin razmišljanja, kreativnost) i brzo učenje.

Cena školarine (osnovnog i primenjenog A nivoa) za jednog polaznika iznosi 560 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate). U cenu je uračunato sve: nastava, praktičan rad i skripte predavača.

Broj polaznika: Jednu generaciju čini 20 izabranih polaznika.

19.05.2018.

Osnove public relations-a (dr Predrag Vujović)

 • Ciljevi i zadaci PR-a
 • PR i drugi modeli komunikacije
 • Management komunikacijama
 • Primeri dobre prakse

Studija slučaja: PR u kriznoj situaciji

Osnove komunikologije

 • Komunikacijski proces
 • Komunikcijski modeli
 • Principi uspešne komunikacije
 • Primeri dobre prakse

Kreativne tehnike i kreativnost / tehnika brain storminga (pripreme za kreativnu radionicu)

Kreativna radionica: PR u kriznoj situaciji/polaznici podeljeni u četiri grupe realizuju zamišljene, ali realne situacije

20.05.2018.

Marketing i promotivna strategija (dr Predrag Vujović)

 • Osnove marketinga
 • Marketing mix
 • Marketinško / PR mišljenje
 • Organizacija funkcija marketinga i PR-a

Promotivna strategija

 • Promotivne aktivnosti i promotivni mix: direktni marketing, lična prodaja, unapređenje prodaje, oglašavanje
 • Plan promotivne strategije
 • Kreativna strategija

Studija slučaja: Primeri dobre prakse: PR i marekting u funkciji kampanje / oglasne kampanje

Kreativna radionica: promotivne strategije, oglasne kampanje

26.05.2018.

Mediji i public relations (Nebojša Ćurčić)

 • Podela i vrste medija
 • Štampa
 • RTV
 • Novinske agencije
 • Organizacija redakcija
 • Tehnologija proizvodnje u svakom od medija
 • Medijska scena Srbije

Novinarstvo

 • Novinarske forme
 • Studija slučaja
 • Vrste novinarskog izražavanja

Kreativna radionica: baza medija

Kreativna radionica: pisanje informacija za medije / kreativno pisanje

27.05.2018.

Javno mnjenje i istraživanja (Dejan Radosavljević)

 • Vrste istraživanja u PR-u
 • Istraživanja javnog mnjenja
 • Istraživanje imidža organizacije
 • Tehnike istraživanja
 • Projektovanje istraživanja
 • Kvantitativna i kvalitativna anliza sadržaja medija

Studije slučaja: istraživanje stavova, istraživanje informisanosti, analize rezultata istraživanja

Kreativna radionica: istraživanje stavova javnog mnjenja / polaznici podeljeni u 4 grupe projektuju 4 vrste istraživanja

Posete medijima / Fakultativna gostovanja u medijima

29.05.2018.

Beta – novinska agencija

 • Organizaciona i programska shema novinske agencije
 • Tehnologija proizvodnje informacija
 • Redakcija
 • Kako komunicirati sa novinskom agencijom

Radio Beograd 202

 • Tehnološki proces proizvodnje radio informacija
 • Programska shema
 • Redakcija
 • Rad i funkcionisanje režije i studija

30.05.2018.

Danas

 • Dnevni list
 • Redakcija
 • Tehnologija proizvodnje informacija
 • Obilazak delova redakcije: desk, gradska, kultura, privredna
 • Priprema za štampu

PRIMENJENI NIVO

02.06.2018.

Korporativna komunikacija (dr Predrag Vujović)

 • PR funkcija strateškog menadžmenta
 • Korporativni identitet / korporativni imidž
 • Misija
 • Vizija

Strategija komunikacije

 • Ciljevi komunkacije
 • Bazicki principi uspešne komunikacije
 • Izrada strategije
 • Oruđa komunikacije sa raznim javnostima
 • Program aktivnosti
 • Izrada akcionog plana

Studija slučaja: Metodologija defnisanja strategije komunikacije i akcionog plana

Organizacija komunikacije organizacije:

 • Faze u uvođenju/reorganizaciji PR funkcije
 • Najnoviji trendovi u organizaciji PR funkcije
 • Kako da se PR postavi unutar organizacije

Kreativna radionica: Uvođenje/reorganizacija funkcije public relations – a u organizaciju

03.06.2018.

Interni public relations (dr Predrag Vujović, Marina Savić)

 • Korporativna kultura, korporativni identitet
 • Strategije u razvoju internog PR-a
 • Interni kanali komunikacije
 • Motivacija zaposlenih
 • Saradnja HR i Internog PR-a

Aktivnosti korporativne društvene odgovornosti (Marina Savić)

Studija slučaja: Interna PR kampanja

Studija slučaja: Korporativna društvena odgovornost Atlantic Grupe (Štark)

Kreativna radionica: Kampanje internog PR-a

09.06.2018.

Odnosi sa medijima

 • Institucionalna komunikacija sa medijima
 • Zajedničke akcije sa medijima
 • Studija slučaja: baza medija

Odnosi sa novinarima / Susret sa novinarima

 • Podela novinara
 • Oruđa u oblasti odnosa sa novinarima
 • Kako komunicirati sa novinarima
 • Press bilten
 • Press materijali
 • Pisanje u novinarstvu studija slučaja: organizacija konferencije za štampu

Informacija za medije

 • Pravila pisanja informacija za medije
 • Poštovanje novinarskih pravila
 • Kako privući pažnju
 • Primeri uspešne prakse

Kreativna radionica: Izrada baze medija mape

Kreativna radionica: Pisanje informacije za medije

10.06.2018.

On line kampanje (prof. dr Predrag Nikolić/Zoran Torbica/Nebojša Ćurčić)

 • Strategija on line komunikacije
 • Kampanje na društvenim mrežama
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • You Tube
 • Primeri iz prakse: kako komunicirati u pojedinim situacijama
 • Strategije on line komunikacije u kriznim situacijama
 • On line i Off line komunikacija

Studije slučaja: Kampanje na društvenim mrežama

Studije slučaja: Twit Up

Kreativna radionica: Izrada baze medija mape

16.06.2018.

Protokol (Lazar Odanović)

 • Standardi poslovnog ponašanja
 • Interni protokol
 • Protokol sa stranim gostima
 • VIP gosti
 • Studija slučaja
 • Diplomatski protokol

Kultura oblačenja (Ašok Murti)

 • Kodeks poslovnog oblačenja
 • Standardi oblačenja poslovnog sveta

17.06.2018.

Public Affairs – Javni odnosi – Vladini odnosi (dr Predrag Vujović / Simona Mirela Miculescu / Slavica Marković Sandić)

 • PR države
 • PR grada
 • PR regije
 • Međunarodna promocija
 • Kako organizovati komunikaciju sa javnošcu grada, države, međunarodne organizacije

Međunarodni PR (Simona Mirela Miculescu)

Lobiranje u Srbiji / Lobiranje u EU

 • Koga i kako lobirati?
 • Strategija lobiranja
 • Karakteristike lobiste
 • Kreiranje networkinga
 • Vođenje networkinga

Studija slučaja: Elementi brenda Švedske države (Slavica Marković Sandić, PR Švedske ambasade)

Studija slučaja: Organizacija Informacionog centra Evropske unije

Studija slučaja: Javna edukativna kampanja za privatizaciju u Crnoj Gori

Studija slučaja: PR grada

Kreativna radionica: Međunarodni PR Srbije / PR grada / PR regije

Predavači

 • dr Predrag Vujović, predsednik U.O. Poslovne škole za PR
  Studije i specijalizacije u Italiji i Holandiji. Profesor na Business School Utrecht (Holandija), BK fakultet , EF u Beogradu, Podgorici. Autor svih većih PR kampanja: ZOI Sarajevo 84, Univerzijada Zagreb 87, EXPO Sevilla 92, EP 2005, EXIT festival, promocija reforme Vlade Jugoslavije (Ante Marković). Dugogodišnji savetnik Vlada: Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, BiH, RS za odnose sa javnošću, kao i velikog broja domacih i međunarodnih organizacija. Nosilac Golden World Award for Excellence IPRA. Proglašen jednim od pet vodečih eksperata u svetu u oblasti Public Awaires-a (komunikacije država i državnih organa sa javnošću).
 • dr Srbobran Branković, direktor TNS Medium Gallup Serbia i clan U.O. Poslovne skole za PR
  Direktor Centra za javno mnjenje Medium u Institutu za političke studije i rukovodilac Sektora za istraživanje u P. R. A. Beograd. Autor velikog broja domaćih i međunarodnih istraživanja u oblasti javnog mnjenja, public relations – a i marketinga. Autor je knjige „Rađanje javnog mnjenja i političkih stranaka“ i “Serbia in war with itself”.
 • dr Tijana Mandić, član U.O. Poslovne škole za PR
  Psiholog i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, Beograd. Specijalizacije u SAD i Velikoj Britaniji. Član Međunarodnog udruženja predavača u oblasti transakcione analize. Izdala knjige: „Sudbina tela“, „Menjati se, a ostati isti“, “Transakciona psihoterapija“ i “Komunikologija – psihologija komunikacije”.
 • Dr Simona Mirela Miculescu, Šef kancelarije UN u Srbiji,
  međunarodni ekspert za interanational PR i Public Afaires (javne odnose),
  dugogodišnji diplomata sa službama u više zemalja i UN, New York, prva žena u Rumuniji imenovana za ambasadora, dugogodišnji portparol Vlade Rumunije, profesor međunarodnog PR-a. Osnivač Rumunskog udruženja za PR, osnivac Global Alliance for PR and Communication Management, dugogodišnji član Public Relations Society of America.
 • dr Nebojša Janićijević, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu
  Specijalizacije na Boston University i London Business School. Knjige: “Organizaciona kultura”, “Korporativna transformacija” i “Strategijsko upravljanje i organizaciona struktura”.
 • mr Živorad Anđelković, bivši pomoćnik Gradonačelnika Beograda
  Dugogodišnji direktor Parking servisa. Magistrirao PR javnih preduzeća sa posebnim osvrtom na Interni PR. Rukovodilac i predavač na specijalizaciji FPN u Beogradu.
 • Vladan Alimpijević, urednik i novinar TV N1
  Posle specijalizacije iz medija u Bolonji (Italija) radio je u Tanjugu, Studiju B, Sky news-u, BBC-u, Nipon TV i agenciji WTN (sata AP TV), ORF, ZDF, UN TV…. Dugogodišnji glavni urednik i urednik NTV Studio B, TV Politika, Danas. Autor je preko hiljadu televizijskih intervjua u serijama NTV Paket, Lična istorija, TV Duel, Presing i Intervju nedelje.
 • Nebojša Ćurčić, P.R.A. medija on line consultant
  Diplomirao novinarstvo i specijalizirao evropsko pravo u Beogradu i Nansiju, Francuska. Dugogodišnji urednik: Student, Politika, Intervju, Dnevne novine; glavni urednik Trećeg Milenijuma, dopisnik grčke agencije Premium, medija konsultant Telekoma Srbija. Dugogodišnji urednik Trident media on line izdanja (www.nadlanu.com; www.mondo.rs…) Predsednik Asocijacije za EU integracije.
 • Dejan Radosavljević, psiholog, istraživač javnog mnjenja Strategic Marketing
  Specijalista za istraživanje tržišta i javnog mnjenja. Bavi se različitim metodama i oblastima istraživanja tržista FMCG proizvoda. Realizovao veliki broj istraživačkih projekata veceg broja domaćih i stranih marketing agencija.
 • Zoran Blažina, grafički dizajner i dekan FPU
  Autor mnogih dizajn rešenja, kampanja, predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti.
 • Ivica Klemenc, profesor Scenskog nastupa
  Dugogodišnji glumac i režiser, trener za javne nastupe i profesor na više fakulteta za dramsku umetnost. Trener za javne nastupe javnih ličnosti. Između ostalog pripremao voditelje Evrovizije i učesnike za Evropsko lice na RTS-u.
 • Ashok Murty, stilista – učestvovao u većem broju oglasnih kampanja.
  Kreator ličnog stajlinga voditelja i spikera Pink TV i BK TV. Radi projekte za pozorište, film i TV. Kao umetnicki direktor učestvovao u većem broju oglasnih kampanja.
 • Darko Kocjan, urednik Radio Beograd 202
  Dugogodišnji urednik i voditelj Radio Beograda 202, Radio Pingvina, Radio Indexa. Autor mnogih radio spotova i kampanja. Knjige: “Epruveto srećan ti 8. mart”, “Kad ja tamo a ono međutim”, “Buka u modi”.
 • Lazar Odanović, konsultant i ekspert međunarodnog protokola Dugogodišnji šef protokola u Skupštini grada Beograda i Privrednoj komori Srbije.
 • Milorad Jović, član U.O. Poslovne škole za PR
  Dugodišnji urednik RTS-a, glavni urednik Radio Beograda 202, urednik RTS on line izdanja. Nosilac više priznanja za novinarski rad. Autor većeg broja medijskih projekata.

Gosti predavači:

 • Antonije Pušić, interaktivni kreativac
  Predavač iz oblasti Kreatologije, verovatno poznatiji kao Rambo Amadeus, dugogodišnji je muzičar, kompozitor, pisac tekstova, autor, jednom rečju: umetnik. Kreator je mnogih kampanja iz oblasti ekologije i odgovornog ponašanja prema prirodi i prirodnim resursima. Ambasador UNICEF-a.
 • Aja Jung, osnivač i direktor Belgrade Dance Festivala
  Diplomirana balerina, dobitnica nekoliko nagrada na Međunarodnim plesnim festivalima, bila je savetnik Opštine Krf za programe kulture, međunarodni delagat CID UNESCO za region jugo-istočne Evrope. Osnivač je i direktor Beogradskog festivala igre, organizator svetskih i regionalnih kongresa CID UNESCO.
 • Tony Meehan, međunarodni PR ekspert
  Dugogodišnji izvršni direktor IPRA, jedan od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti korporativne komunikacije. Dva puta dobitnik najvećeg svetskog priznanja u public relationsu – Golden World Award for Excellence. Član je Upravnog odbora Poslovne škole za PR.
 • Peter Debreceny, Nezavisni konsultant za strateške komunikacije
  Rukovodi strateškim komunikacijama u 100 kompanija u SAD i svetu i pruža konsultantske usluge vezane za ostvarivanje ciljeva kroz strateške programe odnosa sa stejkholderima. Takođe radi kao senior savetnik za sprovođenje strategije u firmi Gagen MacDonald LCC.
 • Thomas Achelis, osnivač agencije Achelis & Partner GmbH
  Cenjeni PR profesionalac koji iza sebe ima više od 30 godina iskustva u industriji komunikacije. Vlasnik i osnivač PR agencije. Pored svojih PR aktivnosti, Achelis je osnivač i organizator Evropske konferencije za komunikacije.
 • Erwin De Weerdt, Izvršni direktor i suvlasnik firme Aviafix
  Međunarodni ekspert iz oblasti Management Communications & EU Affairs, internacionalne konsultantske kuće za odnose sa javnošcu i odnose sa EU, bazirane u Luksemburgu.
Pretraga