Uslov za upis su znanja ili iskustvo iz oblasti PR-a, novinarstva, marketinga, kao i osobine koje bi trebalo da imaju ljudi koji se bave PR-om: komunikativnost, strateški način razmišljanja, kreativnost, spremnost za učenjem i otvorenost za nova znanja i veštine.

Cena školarine za polaznike programa iznosi 560 Eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate) i obuhvata skripte predavača, mentorski rad sa profesorima, praktičan rad i sve što je potrebno za nastavu. Detaljan program Poslovne škole prikazan je na sledećim stranama.

Broj polaznika: Broj polaznika je ograničen na 20 izabranih učesnika, a grupe u radionicama su ograničene na 4 ili 5 članova.

16.04.2022.

Osnove public relations-a (Predrag Vujović)

 • Ciljevi i zadaci PR-a
 • Modeli komunikacije
 • Organizacija i rukovođenje komunikacijama
 • Primeri dobre prakse

Studija slučaja: PR u kriznoj situaciji

Osnove komunikologije

 • Komunikacijski proces
 • Komunikcijski modeli
 • Principi uspešne komunikacije
 • Primeri dobre prakse

Kreativne tehnike i kreativnost / tehnika brain storminga (pripreme za kreativnu radionicu)

Kreativna radionica: PR u kriznoj situaciji/polaznici podeljeni u četiri grupe realizuju zamišljene, ali realne situacije

17.04.2022.

Marketing i promotivna strategija (Predrag Vujović)

 • Osnove marketinga
 • Marketing mix
 • Marketinško / PR mišljenje
 • Organizacija funkcija marketinga i PR-a

Promotivna strategija

 • Promotivne aktivnosti i promotivni mix: direktni marketing, lična prodaja, unapređenje prodaje, oglašavanje
 • Plan promotivne strategije

Studija slučaja: Primeri dobre prakse: PR i marekting u funkciji kampanje, oglasne kampanje

Kreativna radionica: Promotivne strategije, oglasne kampanje

23.04.2022.

Mediji i public relations (Nebojša Ćurčić)

 • Podela i vrste medija
 • Štampa
 • RTV
 • Novinske agencije
 • Organizacija redakcija
 • Tehnologija proizvodnje u svakom od medija
 • Medijska scena Srbije

Novinarstvo

 • Novinarske forme
 • Studija slučaja
 • Vrste novinarskog izražavanja

Kreativna radionica: Baza medija

Kreativna radionica: Pisanje informacija za medije, kreativno pisanje

24.04.2022.

Javno mnjenje i istraživanja (Dejan Radosavljević)

 • Vrste istraživanja u PR-u
 • Istraživanje javnog mnjenja
 • Istraživanje imidža organizacije
 • Tehnike istraživanja
 • Projektovanje istraživanja
 • Kvantitativna i kvalitativna anliza sadržaja medija

Studija slučaja: Istraživanje stavova, istraživanje informisanosti, analize rezultata istraživanja

Kreativna radionica: Istraživanje stavova javnog mnjenja / polaznici podeljeni u 4 grupe projektuju 4 vrste istraživanja

Posete medijima / Fakultativna gostovanja u medijima

26.04.2022.

Beta – novinska agencija

 • Organizaciona i programska shema novinske agencije
 • Tehnologija proizvodnje informacija
 • Redakcija
 • Kako komunicirati sa novinskom agencijom

Radio Beograd 202

 • Tehnološki proces proizvodnje radio informacija
 • Programska shema
 • Redakcija
 • Rad i funkcionisanje režije i studija

27.04.2022.

Danas

 • Dnevni list
 • Redakcija
 • Tehnologija proizvodnje informacija
 • Obilazak delova redakcije: desk, gradska, kultura, privredna
 • Priprema za štampu

PRIMENJENI NIVO

07.05.2022.

MODELI ODNOSA SA JAVNOŠĆU (Predrag Vujović)

 • Jednosmerni i dvosmerni modeli komunikacije
 • Kada i koje modele koristiti
 • Karakteristike svakog od modela
 • Dvosmerno simetrični i dvosmerno simetrični model
 • Kako organizovati komunikaciju
 • Primeri iz prakse

JAVNE KAMPANJE

 • Informativne / edukativne / kampanje uticanja na svest
 • Projektovanje i planiranje kampanje
 • Faze u razvoju kampanje
 • Strategija kampanje
 • Implementacija
 • Kontrola kvaliteta

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST (Marina Savić)

Studija slučaja: Korporativna društvena odgovornost Atlantic grupe

INTERNE PR KAMPANJE (Marina Savić)

 • Kako voditi interne PR kampanje
 • Kako internom kampanjom promovisati prave vrednosti kompanije, poželjne karakteristike i osobine zaposlenih, ali i povećati produktivnost, efikasnost

08.05.2022.

KORPORATIVNA KULTURA (Svetlana Mirković Borčić)

 • Elementi korporativne kutlure
 • Vrste koroporativne kulture
 • Kako istražiti, analizirati i projektovati poželjnu kulturu
 • Kako stvarati kulturu
 • Promena korporativne kulture iz stanja A u stanje B
 • Primeri iz prakse

Studija slučaja: Kreiranje korporativne kulture Bel Pagette

Studija slučaja: Faze u kreiranju korporativne kulture za kompanije iz kojih dolaze polaznici

INTERNI KANALI KOMUNIKACIJE

 • Interni list
 • Zidne novine
 • Interne PR akcije
 • Primeri iz prakse

Studija slučaja: Team building aktivnosti

14.05.2022.

TV I NASTUP PRED KAMEROM (Mirjana Stefanović i Dejan Rakonjac)

 • Tehnologija televizije
 • Kako saradjivati sa TV kućom
 • Osnove TV tehnike
 • Osnovne karakteristike dobrog nastupa na TV
 • Studio
 • Primeri iz prakse

TRENING NASTUPA PRED KAMEROM (Mirjana Stefanović i Dejan Rakonjac)

Nastup u studiju: Novinar i gost

Analiza nastupa

15.05.2022.

PREZENTACIJA (Predrag Vujović)

 • Priprema za javne nastupe i nastupe u medijima
 • Dramaturgija javnog nastupa
 • Kako voditi komunikaciju, a ne biti vođen
 • Praktični saveti
 • Aktivno slušanje

GOVORNE VEŽBE I JAVNI NASTUP (Mirjana Stefanović)

Govorne vežbe i treninzi javnog nastupa

21.05.2022.

ORGANIZACIJA DOGAĐAJA (Predrag Vujović)

 • Osmišljavanje događaja
 • Vrste događaja
 • Primeri iz prakse
 • Izrada scenarija događaja
 • Planiranje + tehnička organizacija događaja
 • Realizacija, kontrola, analiza, merenje efekata

Studija slučaja: Organizacija nastupa Evropske unije i EU Info centra na Sajmu knjiga u Beogradu

Studija slučaja: Dan otvorenih vrata ambasada država članica EU u Beogradu

RADIO MEDIJ PR-a (Darko Kocjan)

 • Tehnologija radija
 • Radio stanice
 • Osnovne karakteristike dobrog nastupa na radiju
 • Primeri iz prakse

Kreativna radionica: Nastup na radio stanici – trening

22.05.2022.

PR NEPRIVRDNIH ORGANIZACIJA

 • Public relations društvenih delatnosti
 • PR u kulturi, sportu, zdravstvu, nauci, obrazovanju
 • Neprivredne organizacije – mediji – država – privreda
 • Kako sarađivati sa organizacijama društvenih delatnosti (obrazovanje, nauka, kulturna, zdravstvo, sport)

Studija slučaja: Marketing i PR strategija KK Partizan

Studija slučaja: PR strategija Zavoda za sport I medicinu sporta R. Srbije

Studija slučaja: Izložba Život i delo Nikole Tesle

Studija slučaja: PR strategija Atlas klinike

Studija slučaja: PR strategija Naučno-tehnološkog parka

FUND RAISING I SPONZORSTVO

 • Metode za fund raising
 • Organizacija i planiranje fund raisinga
 • Izrada sponzorskih pakata
 • Promocija i prodaja sponzorstava
 • Medijska partnerstva – sponzorstva

Studija slučaja: Osmišljavanje SOS kanala

After school party

Predavači

 • Predrag Vujović, predsednik U.O. Poslovne škole za PR
  Studije i specijalizacije u Italiji i Holandiji. Profesor na Business School Utrecht (Holandija), BK fakultet, EF u Podgorici. Autor svih većih PR kampanja: ZOI Sarajevo 84, Univerzijada Zagreb 87, EXPO Sevilla 92, EP 2005, promocija reforme Vlade Jugoslavije (Ante Marković). Dugogodišnji savetnik Vlada u regionu, key expert EUIC EU delegacije u Srbiji, kao i velikog broja domaćih i međunarodnih organizacija. Nosilac Golden World Award for Excellence IPRA, WYBA Istanbul i mnogih drugih domaćih i stranih nagrada.
 • Srbobran Branković, direktor TNS Medium Gallup Serbia i clan U.O. Poslovne skole za PR
  Direktor Centra za javno mnjenje Medium u Institutu za političke studije i rukovodilac Sektora za istraživanje u P. R. A. Beograd. Autor velikog broja domaćih i međunarodnih istraživanja u oblasti javnog mnjenja, public relations – a i marketinga. Autor je knjige „Rađanje javnog mnjenja i političkih stranaka“ i “Serbia in war with itself”.
 • Tijana Mandić, član U.O. Poslovne škole za PR
  Psiholog i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, Beograd. Specijalizacije u SAD i Velikoj Britaniji. Član Međunarodnog udruženja predavača u oblasti transakcione analize. Izdala knjige: „Sudbina tela“, „Menjati se, a ostati isti“, “Transakciona psihoterapija“ i “Komunikologija – psihologija komunikacije”.
 • Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije
  Diplomirao na Akademiji za marketinšku komunikaciju u Frankfurtu. Specijalizovao se na međunarodnim programima u Danskoj, Nemačkoj, Bugarskoj. Licencirani je trener za multimedijalno novinarstvo, kao i za stratešku komunikaciju i odnose sa medijima. Bio je dugogodišnji portparol Nemačke ambasade u Beogradu, kao i glavni urednik on line magazine Politikas Konrad Adenauer fondacije u Beogradu, kao I autor više TV emisija.
 • Vladan Alimpijević, urednik i novinar TV N1
  Posle specijalizacije iz medija u Bolonji (Italija) radio je u Tanjugu, Studiju B, Sky news-u, BBC-u, Nipon TV i agenciji WTN (sata AP TV), ORF, ZDF, UN TV…. Dugogodišnji glavni urednik i urednik NTV Studio B, TV Politika, Danas. Autor je preko hiljadu televizijskih intervjua u serijama NTV Paket, Lična istorija, TV Duel, Presing i Intervju nedelje.
 • Nebojša Ćurčić, P.R.A. medija on line consultant
  Diplomirao novinarstvo i specijalizirao evropsko pravo u Beogradu i Nansiju, Francuska. Dugogodišnji urednik: Student, Politika, Intervju, Dnevne novine; glavni urednik Trećeg Milenijuma, dopisnik grčke agencije Premium, medija konsultant Telekoma Srbija. Dugogodišnji urednik Trident media on line izdanja (www.nadlanu.com; www.mondo.rs…) Predsednik Asocijacije za EU integracije.
 • Dejan Radosavljević, psiholog, istraživač javnog mnjenja Strategic Marketing
  Specijalista za istraživanje tržišta i javnog mnjenja. Bavi se različitim metodama i oblastima istraživanja tržista FMCG proizvoda. Realizovao veliki broj istraživačkih projekata veceg broja domaćih i stranih marketing agencija.
 • Tatjana Mamula, profesor na Univerzitetu Metropolitan na marketinškim predmetima
  Sertifikovani NLP business trainer, CEFE trainer, PCM coach i Points of you train of trainers. Više od 17 godina vodila MASMI agenciju za istraživanja u markegingu i PR-u.
 • Svetlana Mirković Borčić, međunarodni ekspert za internu komunikaciju i HR
  Trener internih komunikacija I HR u Srbiji, Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Skandinaviji, Islandu, Americi i Indoneziji. Dugodišnji direktor internih komunikacija I HR u farmaceutskim kompanijama Phoenix Pharma i Actavis) zamenik direktora American Chamber of Commerce.
 • Ivica Klemenc, profesor Scenskog nastupa
  Dugogodišnji glumac i režiser, trener za javne nastupe i profesor na više fakulteta za dramsku umetnost. Trener za javne nastupe javnih ličnosti. Između ostalog pripremao voditelje Evrovizije i učesnike za Evropsko lice na RTS-u.
 • Ashok Murty, stilista – učestvovao u većem broju oglasnih kampanja.
  Kreator ličnog stajlinga voditelja i spikera Pink TV i BK TV. Radi projekte za pozorište, film i TV. Kao umetnicki direktor učestvovao u većem broju oglasnih kampanja.
 • Darko Kocjan, urednik Radio Beograd 202
  Dugogodišnji urednik i voditelj Radio Beograda 202, Radio Pingvina, Radio Indexa. Autor mnogih radio spotova i kampanja. Knjige: “Epruveto srećan ti 8. mart”, “Kad ja tamo a ono međutim”, “Buka u modi”.
 • Lazar Odanović, konsultant i ekspert međunarodnog protokola Dugogodišnji šef protokola u Skupštini grada Beograda i Privrednoj komori Srbije.
 • Milorad Jović, član U.O. Poslovne škole za PR
  Dugodišnji urednik RTS-a, glavni urednik Radio Beograda 202, urednik RTS on line izdanja. Nosilac više priznanja za novinarski rad. Autor većeg broja medijskih projekata.

Gosti predavači:

 • Simona Mirela Miculescu, Šef kancelarije Ujedinjenih nacija (UN) u Srbiji
  Ekspert za međunarodni PR, međunarodne odnose, javne odnose (Public Affaires) i komunikaciju. Dugogodišnji diplomate sa službama u više država, kao I u centrali UN-a u New Yorku. Imenovana je za prvu ženu koja je postala ambassador. Pre toga dugogodišna glasnogovornica Vlade Rumunije, prefosor Međunrodnog PR-a. Osnivač Rumunskog udruženja za PR.
 • Antonije Pušić, interaktivni kreativac
  Predavač iz oblasti Kreatologije, verovatno poznatiji kao Rambo Amadeus, dugogodišnji je muzičar, kompozitor, pisac tekstova, autor, jednom rečju: umetnik. Kreator je mnogih kampanja iz oblasti ekologije i odgovornog ponašanja prema prirodi i prirodnim resursima. Ambasador UNICEF-a.
 • Tony Meehan, međunarodni PR ekspert
  Dugogodišnji izvršni direktor IPRA, jedan od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti korporativne komunikacije. Dva puta dobitnik najvećeg svetskog priznanja u public relationsu – Golden World Award for Excellence. Član je Upravnog odbora Poslovne škole za PR.
 • Chris Farmer, međunarodni PR ekspert
  Direktor MACH IV Consulting , profesor komparativne književnosti, lektor u sKema Business School u Kini, kolumnista u Politici i bloger na B92. Jedan od osnivača Executive Group agencije i Farmer and Spajić PR agencije.
 • Istok Pavlović, ekspert za online komunikacije
  Osnivač i direktor agencije za internet consulting Like Media , suosnivač nekoliko web sajtova i kreativni direktor mnogih virtualnih kampanja. Radi kao profesor Web marketinga na Fakultetu za medije i komunikacije „Singidunum“ i piše satirične tekstove na sajtu Njuz.net.
Pretraga