Zdravstvo Komunikacija 261017 Tw630

Beograd, 25. oktobar 2017. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i agencija P.R.A. organizovali su u svečanoj Sali opštine Strari grad panel diskusiju “Komunikacija u zdravstvu”. Panel je organizovan kao deo edukativnih aktivnosti tokom Festivala Zdravlja.

 

Govornici na Panelu su bili dr Meho Mahmutović, državni sekretar Ministarstva zdravlja, prof. dr Predrag Vujović, predsednik agencije P.R.A., a govorili su i učesnici: dr Radoje Simić, direktor Instituta za majku i dete, dr Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije, direktori republičkih i gradskih zdravstvenih organizacija, direktori domova zdravlja, najviši predstavnici udruženja lekara, medicinskih sestara, kao i pacijenata.

 

Svi govornici i učesnici složili su se da je, zbog značaja komunikacije u zdravstvenim uslugama, PR jedna od ključnih funkcija zdravstvenih ustanova, kao i da se ova funkcija mora organizacioni naći svoje mesto u svim zdravstvenim ustanovama Srbije. Uostalom, to i jeste preporuka Svetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja republike Srbije.

 

Zanimljiv je i jedan od zaključaka novinara koji su bili na Panelu. Republički institut zdravlja, Gradski zavod za zdravlje, Institut majka i dete, Dom zdravlja Stari grad, kao i veći broj privatnih zdravstvenih ustanova su zdravstvene organizacije  koje su implementirali znanja i veštine stečene u Poslovnoj školi za public relations i novinari mnogo bolje sarađuju sa ovim organizacijama.

 

 

Pretraga