Projekat: PR Aktivnosti Komore I Beogradske Privrede

Klijent: Privredna komora Beograda (2008 – 2014)

Aktivnosti:

 • Strateško planiranje
 • Odnosi s medijima i odnosi s novinarima
 • Audio i video produkcija (TV i radio spotovi)
 • Press konferencije
 • Informacije za medije
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa
 • TV program
 • Radio program
 • Istraživanja stavova medija i novinara
 • Media bilten (elektronski i štampani)
 • Analiza sadržaja objavljenih tekstova
Pretraga