Projekat: Kampanja Za Medijsku Pismenost Ne Daj Da Te Spinuju

Klijent: Medijska koalicija: UNS, NUNS, ANEM, NDNV, PU Lokal pres (2014)

Aktivnosti:

  • Izrada strategije komunikacije
  • Oglasna kampanja na TV, radiju i u štampi
  • Online kampanja
  • Medijski trening za članove Medijske koalicije
  • Interaktivna komunikacija i nagradna igra za srednjoškolce i studente u online medijima
  • Dizajn i štampa svih promotivnih materijala
Pretraga