Projekat: Izdavanje Mesečnog Lista Kombeg Info

Kljient: Privredna komora Beograda (2009- 2014)

Aktivnosti:

  • Uređivanje i pisanje tekstova
  • Dizajn
  • Priprama za štampu i štampa
Pretraga