Projekat: Informacioni Centar Evropske Unije

Klijent: Delegacija EU u Srbiji (2012 – 2015)

Aktivnosti:

 • Organizacija rada i vođenje Informacionog centra EU u Domu omladine u Beogradu
 • Organizacija i realizacija komunikacijskih aktivnosti EUD u Srbiji
 • Organizacija i realizacija kampanja i događaja za EU u Srbiji
 • Organizacija dana otvorenih vrata zemalja članica EU u Srbiji
 • Nedelje kultura zemalja članica EU u Srbiji
 • Aktivnosti odnosa sa medijima u Srbiji
 • Medijske kampanje
 • Realizacija velikih, srednjih i manjih događaja u Beogradu i celoj Srbiji
 • Kampanje na društvenim mrežama
 • Vođenje dva sajta www.europa.rs i euinfo.rs
 • Dizajn, priprema za štampu i štampa knjiga, publikacija, brošura, letaka
 • Proizvodnja filmova, video klipova
Pretraga