Projekat: Javna Kampanja Za Razvoj Svesti Građana Novog Pazara O Značaju Vode I Vodosnabdevanja

Klijent: LUX DEVELOPMENT Luksemburška razvojna agencija / Grad Novi Pazar (2011 – 2012)

Aktivnosti:

  • Istraživanja: focus grupe
  • Izrada strategije komunikacije sa javnošću
  • Izrada plana PR aktivnosti
  • Capacity building
  • Realizacija javne kampanje u Novom Pazaru
  • Organizacija odnosa sa medijima
  • TV spotovi, radio spotovi, oglasi
  • Akcije na ulicama
  • Edukativne akcije u školama
Pretraga