Projekat: Promocija Podrške Opštinama U Srbiji / Municipality Support Program

Klijent: SDC, Švajcarska razvojna agencija / Vlada Srbije (2011)

Aktivnosti:

  • Istraživanja: focus grupe
  • Izrada strategije komunikacije sa javnošću
  • Izrada plana PR aktivnosti
  • Capacity building
  • Realizacija kampanje
  • Organizacija odnosa sa medijima
  • Realizacija Međunarodne konferencije u Sava centru
Pretraga